Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 25/2018privind aprobarea unor virari de credite intre capitole bugetare si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/10/24
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/09/28
HCL 12/2018privind moficarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/03/30
HCL 11/2018privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2018/03/30
HCL 10/2018privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 23ha lotizata in functie de cerere categoria de folosinta pajiste, aflata in propietatea publica a comunei Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2018/03/30
HCL 9/2018privind modificarea HCL nr. 22/2017 privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202018/02/22
HCL 8/2018privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2018/02/22
HCL 7/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20182018/02/22
HCL 6/2018privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/16
HCL 5/2018privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20172018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2018-20192018/01/31
HCL 1/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2018/01/31
HCL 40/2017privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20182017/12/21
HCL 39/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182017/12/21
HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/12/21
HCL 37/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 20182017/11/28
HCL 36/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2017 si ianuarie 20182017/11/28
HCL 35/2017privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin PNDL2017/10/26
HCL 34/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/09/29
HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/09/29
HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/08/25
HCL 31/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti” anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/08/25
HCL 30/2017privind implementarea proiectului „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Masura 8/6B: „Dezvoltarea satelor” lansata de GAL Valea Buzaului in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-20202017/08/25
HCL 29/2017privind abrogarea art. 33 din HCL nr. 43/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20172017/08/17
HCL 28/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/08/17
HCL 27/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20172017/08/17
HCL 26/2017privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2017/07/31
HCL 25/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si a Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2017/07/31
HCL 24/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/07/14
HCL 23/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Modernizare a caminului cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti2017/06/29
HCL 22/2017privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202017/06/29
HCL 21/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/06/23
HCL 20/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile iunie, iulie si august 20172017/06/23
HCL 19/2017privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment pentru anul 20172017/05/30
HCL 18/2017privind modificarea si completarea HCL nr. 21/31.07.2014 privind aprobarea participarii comunei Viperesti la cofinantarea proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”2017/05/30
HCL 17/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/05/30
HCL 16/2017privind acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului comunei Viperesti din partea Consiliului local al comunei Viperesti in toate litigiile in care acesta este parte2017/05/30
HCL 15/2017privind respingerea plangerii prealabile formulata de dna. Feraru Elena inregistrata la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 2455/08.05.2017, prin care solicita revocarea HCL nr. 14/27.04.20172017/05/11
HCL 14/2017privind respingerea cererilor doamnei Ferearu Elena inregistrate la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 880/20.02.2017, 1337/28.03.2017, 1486/04.04.2017, 2096/11.04.2017  prin care solicita executarea in continuare a contractelor de conesiune nr. 2380/27.04.2011, 2419/27.04.2011, 2418/7.04.2011 incheiate cu defunctul concesionar initial, Feraru Neculae, in baza calitatii acesteia de mostenitor legal2017/04/27
HCL 13/2017privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti, jud .Buzau2017/03/31
HCL 12/2017privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru persoana cu hadicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pentru anul 20172017/03/31
HCL 11/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 10/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/03/31
HCL 9/2017privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 8/2017privind modificarea HCL nr. 29/28.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sub-masura 7.2 Investitii2017/03/24
HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile martie, aprilie si mai 20172017/03/09
HCL 6/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/03/09
HCL 5/2017privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20162017/01/31
HCL 4/2017privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2017/01/31
HCL 3/2017privind aproabrea Planului de achiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat2017/01/31
HCL 2/2017privind insusirea raportului intocmit de Camera de Conturi Buzau2017/01/31
HCL 1/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru2017/01/31
HCL 21/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/26
HCL 20/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Viperesti, jud. Buzau2016/06/26
HCL 19/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/06/26
HCL 18/2016privind constituirea Consiliului local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 17/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 16/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Viperesti, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 20162016/06/26
HCL 10/2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din comuna Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 9/2016privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 8/2016privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20162016/02/26
HCL 7/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie2016/02/26
HCL 6/2016privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 5/2016privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care va fi realizat in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat2016/01/29
HCL 4/2016privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilot financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2016/01/29
HCL 3/2016privind aprobarea Programului anual de achzitii publice pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 2/2016privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 1/2016privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152016/01/29
HCL 36/2015privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162015/11/26
HCL 34/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/11/26
HCL 31/2015privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2015/10/30
HCL 31/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/09/18
HCL 29/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/08/21
HCL 8/2015privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 7/2015privind adoptarea bugetului local pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 5/2015privind aprobarea contului de executie si indicatorii executiei bugetului local pentru anul 20142015/01/30
HCL 1/2015privind completarea si modificarea HCL nr. 37/23.01.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152015/01/30
HCL 37/2014privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152014/12/23
HCL 29/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/31
HCL 28/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/09
HCL 3/2014privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 20142014/01/31
HCL 2/2014privind adoptarea bugetului local pentru anul 2014 al comunei Viperesti, jud. Buzau2014/01/31

Comments are closed.