Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Proiect HCL 15/2017privind respingerea plangerii prealabile formulata de dna. Feraru Elena inregistrata la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 2455/08.05.2017, prin care solicita revocarea HCL nr.14/27.04.20172017/05/08
Proiect HCL 14/2017privind respingerea cererilor doamnei Feraru Elena inregistrate la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 880/20.02.2017, 1337/28.03.2017, 1486/04.04.2017, 2096/11.04.2017 prin care solicita executarea in continuare a contractelor de concesiune nr. 2380/27.04.2011, 2419/27.04.2011, 2418/27.04.2011 incheiate cu defunctul concesionar initial, Feraru Neculae, in baza calitatii acesteia de mostenitoare legala2017/04/21
Proiect HCL 13/2017privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti, jud .Buzau2017/03/24
Proiect HCL 12/2017privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru persoana cu hadicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pentru anul 20172017/03/24
Proiect HCL 11/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/24
Proiect HCL 10/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/03/24
Proiect HCL 9/2017privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/24
Proiect HCL 8/2017privind modificarea HCL nr. 29/28.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sub-masura 7.2 Investitii2017/03/22
Proiect HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile martie, aprilie si mai 20172017/03/06
Proiect HCL 6/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/03/06
Proiect HCL 5/2017privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20162017/01/25
Proiect HCL 3/2017privind aprobarea Planului de achiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat2017/01/25
Proiect HCL 2/2017privind insusirea raportului intocmit de Camera de Conturi Buzau2017/01/25
Proiect HCL 1/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru2017/01/25

Comments are closed.