Dezbatere publica – Inchirierie prin licitaţie publică a suprafeţei de 11 ha pajişte

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 22.06.2023,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

Dezbatere publica – Proiect de hotarare – Statutul Comunei Viperesti

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 20.02.2023,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ