Anunt licitatie publica – Inchiriere pasune

Comuna Vipereşti , cu sediul în licalitatea Viperești, județul Buzău,  str. DN 10, nr.93, cod fiscal 4154347, nr tel /fax 0238799245 , adresa email primar_viperesti@yahoo.comorganizează licitație publică cu ofertă în plic închis în vederea închirierii  unei suprafaţe totale de 7,61 ha  păşune comunală aflată în proprietatea publică a comunei Viperești . Citeste mai mult

Lista debite

Lista persoanelor la nivelul comunei Viperesti ale caror debite au intrunit conditiile de prescriptie conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completarile ulterioare Citeste mai mult

Strategie tarifare

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 15.10.2019, se aduce la cunostinta publica, anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

1.Proiect de hotarare privind aprobareaStrategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”șimandatarea reprezentantuluiUAT Viperesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală aAsociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”aprobarea Strategiei de tarifare – initiator primarul comunei Viperesti ;