Strategie tarifare

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 15.10.2019, se aduce la cunostinta publica, anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

1.Proiect de hotarare privind aprobareaStrategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”șimandatarea reprezentantuluiUAT Viperesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală aAsociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”aprobarea Strategiei de tarifare – initiator primarul comunei Viperesti ;

Bookmark the permalink.
Inapoi