Anunt concurs

UAT COMUNA VIPEREȘTI cu sediul in localitatea Viperești str. Principală , nr. 96 , judetul Buzău organizeazã concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea functiei publice vacante, de:
Inspector clasa I , grad profesional asistent , 1 post
Concursul se va desfasura astfel:
– Proba scrisa in data de 10.07.2017 , ora 10.30 ,
– Proba interviu in data de 12.07.2017 , ora 10.30
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplinească urmatoarele conditii:
– studii superioare în domeniul agricol absolvite cu diplomă de licență
– vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
III. BIBLIOGRAFIE
1.Constitutia Romaniei
2.Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ( capitolele I- IV);
3.Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
5.Ordonanta Guvernului nr.28/2008,privind registrul agricol ,cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Hotararea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 si normele tehnice de completare a registrului Agricol;
7.Legea nr.18/1991 a Fondului Funciar,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Viperești , județul Buzău la secretariat .
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Viperești, persoana de contact: Dudău Aura telefon: 0238799240, fax; 0238799245, E-mail : primar_viperesti@yahoo.com .

Semnatura si Stampila
Dedu Romi – Primar

Bookmark the permalink.
Inapoi