HCL 16/2018

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reabilitare si extindere scoala primara in sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1

HCL nr. 16 din 29.06.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi