HCL 28/2018

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL

Bookmark the permalink.
Inapoi