HCL 35/2017

privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin PNDL

Citeste mai mult

HCL 31/2017

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti” anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017

Citeste mai mult