Anunțuri publice

Comunicat – Audiente Avocatul Poporului in data de 16.06.2022

2022-06-10 16:27:00

Consultare publica - PUZ “ CONSTRUIRE STATIE DE BETOANE, CAFENEA SI RACORDURI UTILITATI”

2022-05-19 16:39:38


Dezbatere publica – Indexare impozite pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. comuna VIPEREŞTI

2022-03-24 09:35:00

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 24.03.2022,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitot la elaborarea urmatorului proiect de act normativ


Dezbatere publica – Organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna VIPEREŞTI

2022-02-18 18:34:00

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 18.02.2022,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitot la elaborarea urmatorului proiect de act normativ


Dezbatere publica – Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a comunei Viperesti

2021-10-20 17:55:00

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 20.10.2021,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:


Comunicat - Suspendare audiente Avocatul poporului

2021-10-12 21:23:55

Dezbatere publica – Infiintare Serviciu Iluminat Publicat al comunei Viperesti

2021-06-09 10:55:00


Dezbatere publica – Regulamentul de aplicare a OG 21/2002

2021-05-20 15:15:00


Dezbatere publica – Proiectul bugetului local pentru anul 2021

2021-04-05 17:54:00

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice proiectul bugetului local pentru anul 2021 al comunei Viprești, județul Buzău.


Dezbatere publica - Proiect indexare impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

2021-03-23 17:58:00

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice Proiect indexare impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022


Dispozitia 268/2020

2020-11-04 21:13:00

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 06 decembrie 2020


Anunt important - Circulatie oprita - DC81

2020-04-01 09:28:10


Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 - Măsuri de urgență

2020-03-19 19:21:59

Anunt - Masuri prevenire infectie COVID19

2020-03-18 18:43:36

Informații și măsuri de prevenție - Coronavirus

2020-03-16 10:03:00

Anunt licitatie publica - Inchiriere pasune

2020-03-13 12:01:00

Comuna Vipereşti , cu sediul în licalitatea Viperești, județul Buzău,  str. DN 10, nr.93, cod fiscal 4154347, nr tel /fax 0238799245 , adresa email primar_viperesti@yahoo.comorganizează licitație publică cu ofertă în plic închis în vederea închirierii  unei suprafaţe totale de 7,61 ha  păşune comunală aflată în proprietatea publică a comunei Viperești .


Lista debite

2019-11-29 18:28:00

Lista persoanelor la nivelul comunei Viperesti ale caror debite au intrunit conditiile de prescriptie conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completarile ulterioare


Strategie tarifare

2019-10-15 13:54:35

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 15.10.2019, se aduce la cunostinta publica, anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

1.Proiect de hotarare privind aprobareaStrategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”șimandatarea reprezentantuluiUAT Viperesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală aAsociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”aprobarea Strategiei de tarifare – initiator primarul comunei Viperesti ;


Delimitare sectii votare - Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:19:46


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-24 19:22:06

Dispozitia nr. 314/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019


Anunt licitatie publica - Inchiriere pasune

2019-04-01 18:16:34


Anunt privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania din Parlamentul European din data de 26 mai 2019

2019-03-29 22:11:51


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 14:14:59

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 14:12:25

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:18:40

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa – https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 13:30:41


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 17:11:21
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Afisaj electoral - Alegeri Senat si Camera Deputatilor - 11 decembrie 2016

2016-11-08 14:33:08


Afisaj electoral - Alegeri locale 05 iunie 2016

2016-04-14 22:19:02


Anunt - Proiect act normativ

2013-10-18 11:38:43


Comments are closed.