Anunțuri publice

Anunt important - Circulatie oprita - DC81

2020-04-01 09:28:10


Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 - Măsuri de urgență

2020-03-19 19:21:59

Anunt - Masuri prevenire infectie COVID19

2020-03-18 18:43:36

Informații și măsuri de prevenție - Coronavirus

2020-03-16 10:03:00

Anunt licitatie publica - Inchiriere pasune

2020-03-13 12:01:00

Comuna Vipereşti , cu sediul în licalitatea Viperești, județul Buzău,  str. DN 10, nr.93, cod fiscal 4154347, nr tel /fax 0238799245 , adresa email primar_viperesti@yahoo.comorganizează licitație publică cu ofertă în plic închis în vederea închirierii  unei suprafaţe totale de 7,61 ha  păşune comunală aflată în proprietatea publică a comunei Viperești .


Lista debite

2019-11-29 18:28:00

Lista persoanelor la nivelul comunei Viperesti ale caror debite au intrunit conditiile de prescriptie conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completarile ulterioare


Strategie tarifare

2019-10-15 13:54:35

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 15.10.2019, se aduce la cunostinta publica, anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ:

1.Proiect de hotarare privind aprobareaStrategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”șimandatarea reprezentantuluiUAT Viperesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală aAsociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”aprobarea Strategiei de tarifare – initiator primarul comunei Viperesti ;


Delimitare sectii votare - Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 18:19:46


Locuri speciale afisaj electoral – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-24 19:22:06

Dispozitia nr. 314/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019


Anunt licitatie publica - Inchiriere pasune

2019-04-01 18:16:34


Anunt privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania din Parlamentul European din data de 26 mai 2019

2019-03-29 22:11:51


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 14:14:59

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 14:12:25

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:18:40

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa – https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 13:30:41


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 17:11:21
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Afisaj electoral - Alegeri Senat si Camera Deputatilor - 11 decembrie 2016

2016-11-08 14:33:08


Afisaj electoral - Alegeri locale 05 iunie 2016

2016-04-14 22:19:02


Anunt - Proiect act normativ

2013-10-18 11:38:43


Comments are closed.