Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Viperești, judetul  Buzău;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Vipereşti, judetul Buzău ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare:

 • Luni  – Joi între orele : 08.00 – 16.00
 • Vineri –  între orele : 08.00 – 14.00

b4) Program de audiente:

 • Primar – Luni – Vineri, între orele: 10:00 – 12:00
 • Viceprimar – Luni – Vineri, între orele: 10:00 – 12:00
 • Secretar – Luni – Vineri, între orele: 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea Primariei comunei  :

 • Primar : DEDU ROMI  
 • Viceprimar : TĂBĂCARU MARIUS-IONEL
 • Secretar : DUDAU AURA

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

 • Vlad Cristina
 • Email: primar_viperesti@yahoo.com
 • Telefon : 0238-799245; 0238-799240
 • Fax : 0238-799334

d) Coordonatele de contact

 • Denumire:Primaria comunei  Viperești , judetul Buzău ;  
 • Sediul: sat Viperești – COMUNA Viperești, judetul Buzău
 • Telefon: 0238-799245; 0238-799240
 • E-mail:primar_viperesti@yahoo.com
 • Pagina de internet: www.comunaviperesti.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Comments are closed.