Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 37/2021prinind acordarea gradatiei 2 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Durnă Viorica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/02/01
Dispozitia 36/2021privind acordarea gradatiei 2 corespunzatoare transei de vechime in munca numitului Negoita Doru,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/02/01
Dispozitia 35/2021privind suspendarea stimulentului educational sub forma de thichete sociale pentru gradinita2021/02/01
Dispozitia 34/2021privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinită2021/02/01
Dispozitia 33/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime in munca numitului Ghita Marius,asistent personal pentru persona cu handicap grav2021/02/01
Dispozitia 32/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Iliescu Elena,asistent personal pentru persoană cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 31/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transie de vechime în muncă numitei Oprea Cristina,asistent personal al persoanei cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 30/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Cosma Lilica,asistent personal al persoanei cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 29/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime in muncă numitei Stoian Catalina Florica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 28/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transie de vechime în muncă numitei Constantin Adriana Ionela,asistent personal al persoanei cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 27/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Cornea Cristina,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 26/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Dan Vasilica ,asistent personal pentru persoană cu handicap2021/01/28
Dispozitia 25/2021privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime în muncă numitei Arsene Simona Elena,asistent personal pentru persoana cu handicap2021/01/28
Dispozitia 24/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Motoi Maria,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 23/2021privind stabilirea cuntumului brut al salariului de baza pentru Ghita Marinela,asistent personal pentru persoană cu handicap2021/01/28
Dispozitia 22/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Ion Claudia Florenta,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2021/01/28
Dispozitia 21/2021privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de însotitor pentru persoanele cu handicap hrav,aferent lunii ianuarie 20212021/01/28
Dispozitia 20/2021privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Cîrstea Roxana2021/01/27
Dispozitia 19/2021privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Ariciu Marius Eusebiu din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2021/01/27
Dispozitia 18/2021privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Vasile Cristi Marian2021/01/27
Dispozitia 17/2021privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Matei Nicolae2021/01/27
Dispozitia 16/2021privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Cornea Georgiana2021/01/27
Dispozitia 15/2021privind modificarea ajutorului social domnului Manoilescu Marian2021/01/27
Dispozitia 14/2021privind modificarea ajutorului social doamnei Ariciu Izabela2021/01/27
Dispozitia 13/2021privind modificarea ajutorului social domnului Aron Valerică2021/01/27
Dispozitia 12/2021încetarea dreptului la ajutorul social domnului Olaru Neculai din sat Vioeresti,comuna Viperesti,judetul Buzau în calitate de reprezentant al familiei2021/01/27
Dispozitia 11/2021privind încetrea dreptului la ajutorul social familiei Marin Ileana din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau în calitate de reprezentant legal2021/01/27
Dispozitia 10/2021privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Pănescu Genoveva din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant legal al familiei2021/01/27
Dispozitia 9/2021privind încetarea dreptului la ajutorul social lamiliei dopmnului Vasile Cristi Marian din sat Viperesti,judetul Buzau în calitate de reprezentant al familiei2021/01/27
Dispozitia 8/2021privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Iancu Nae din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2021/01/27
Dispozitia 7/2021privind încetarea dreptului la ajutorul socialfamiliei doamnei Cornea Georgiana Ramona din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzauîn calitate de reprezentant al familiei2021/01/27
Dispozitia 6/2021privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Stanciu Marius din sat. Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2021/01/27
Dispozitia 5/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2021/01/22
Dispozitia 4/2021privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de consilier juridic IA în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau.2021/01/19
Dispozitia 3/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu domnului Stoica Aurelian,ca urmare a pensionarii pentru limita de vârstă2021/01/07
Dispozitia 2/2021privind atabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav conform Ordinului nr.794/380/2002 doamnue Ciulean Ana2021/01/07
Dispozitia 1/2021privind stabilirea unor masuri pentru implementare Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate2021/01/06
Dispozitia 308/2020privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lene,carbuni,combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 01.12.2020-31.03.20212020/12/28
Dispozitia 307/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Matei Nicolae2020/12/28
Dispozitia 306/2020privind modificarea ajutorului social domnului Aron Valerică2020/12/28
Dispozitia 305/2020privind modificarea ajutorului social domnului Anton Costel Ciprian2020/12/28
Dispozitia 304/2020privind modificarea ajutorului social domnului Matei Nicolae2020/12/28
Dispozitia 303/2020privind acordarea ajutorului social domnului Spînu Florin2020/12/28
Dispozitia 302/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Petrescu Valeria2020/12/28
Dispozitia 301/2020privind acordarea ajutorului social numitului Duta Claudiu Alin2020/12/28
Dispozitia 300/2020privind acordarea ajutorului social domnului Bisoceanu Lucian2020/12/28
Dispozitia 299/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine doamnei Nicolae Loredana2020/12/28
Dispozitia 298/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine doamnei Cosma Loredana Cerasela2020/12/28
Dispozitia 297/2020privind aprobarea stimulentului educational,sub formă de tichete sociale pentru grădinită2020/12/28
Dispozitia 296/2020privind aprobarea stimulentului educational,sub formă de tichete sociale pentru gradinita2020/12/28
Dispozitia 295/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Dinică Vasile în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/12/28
Dispozitia 294/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Aron Ion în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/12/23
Dispozitia 293/2020privind convocarea Consiliului Local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/12/11
Dispozitia 292/2020privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar,bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20202020/12/10
Dispozitia 291/2020privind constituirea Comisiei de inventariere anuala a elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii in cadrul unitatii administrativ teritoriale Viperesti,judetul Buzau.2020/12/10
Dispozitia 290/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav conform Ordinului nr.794/380/2002 doamnei Vasile Georgiana Violeta2020/12/02
Dispozitia 289/2020privind încetarea suspendării contractului individual de munca doamnei Negoita Izabela asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/12/02
Dispozitia 288/2020privind majorarea indemnizatiei domnului Dedu Romi-primarul comunei Viperesti conform H.G. NR.325/20182020/11/26
Dispozitia 287/2020privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civilă.2020/11/26
Dispozitia 286/2020privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse care utilizeaza pentru încălzirea locuintei lemne,carbuni,combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 01.12.2020-31.03.20212020/11/24
Dispozitia 285/2020privind numirea comisiei de receptie a lucrarilor,serviciilor sau bunurilor,executate sau achizitionate din fonduri de la bugetul local al comunei Viperesti.2020/11/24
Dispozitia 284/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/11/23
Dispozitia 283/2020privind aprobarea stimulentului educational,sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/11/23
Dispozitia 282/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Spânu Florin din comuna Viperesti,judetul Buzau.2020/11/23
Dispozitia 281/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Iordache Ionut Laurentiu din com.Viperesti,sat.Tronari,judetul Buzau.2020/11/23
Dispozitia 280/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Rudaru Ramona Mihaela2020/11/23
Dispozitia 279/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Iordache Daniela2020/11/23
Dispozitia 278/2020privind stabilirea indemnizatiei domnului Tăbăcaru Marius-Ionel-viceprimarul comunei Viperesti2020/11/23
Dispozitia 277/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 20202020/11/19
Dispozitia 276/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei numitei Aldea Maria Magdalena2020/11/19
Dispozitia 275/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta numitei Andreiu Mihaela2020/11/19
Dispozitia 274/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Iordache Viorel în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/11/19
Dispozitia 273/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare familiei numitei Jipa Petruta în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/11/19
Dispozitia 272/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/11/11
Dispozitia 271/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav conform Ordinului nr.794/380/2002 doamnei Niculescu Camelia2020/11/04
Dispozitia 270/2020privind prelungirea contractului de munca doamnei Cornea Cristina,în functia de asistent personal pentru persoana cu handicap2020/11/04
Dispozitia 269/2020privind modificarea ajutorului social domnului Rudaru Nicolae2020/11/04
Dispozitia 268/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 06 decembrie 20202020/11/04
Dispozitia 267/2020privind modificarea Dispozitiei Primarului nr.184/2020 pentru numirea echipei pentru implementarea proiectului „Consolidare,reabilitare si extindere scoală primara în satul Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/11/02
Dispozitia 266/2020privind suspendarea contractului individual de munca pe perioada exercitării mandatului de viceprimar domnului Mihai Sorin Constantin consilier juridic IA în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local Viperesti2020/11/02
Dispozitia 265/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Grigore Simona Maria din sat Viperesti,com. Viperesti,Judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 264/2020privind modificarea cuantumului alocatuiei pentru sustinerea familiei doamnei Călin Raluca Nicoleta2020/10/27
Dispozitia 263/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Stoica Mariana Corina2020/10/27
Dispozitia 262/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine doamnei Mangiurea Cristina2020/10/27
Dispozitia 261/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Iliescu Florinel Ionel2020/10/27
Dispozitia 260/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Duță Claudiu Alin2020/10/27
Dispozitia 259/2020privind stabilirea dreptului pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Dragulin Mirel Iordan Ion2020/10/27
Dispozitia 258/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine doamnei Marin Violeta2020/10/27
Dispozitia 257/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Aron Iulian Cosmin2020/10/27
Dispozitia 256/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Ghita Maria din sat Tronari,com. Viperesti,jud.Buzau2020/10/27
Dispozitia 255/2020privind suspendarea dreprului la ajutotorul social al familiei domnului Spînu Florin din sat Viperesti,com.Viperesti,jud. Buzau2020/10/27
Dispozitia 254/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Lăcătus Ion din sat Rusavăt,com.Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 253/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Serbănescu Paul din sat.Rusavat,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 252/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Tapu Mihaela Florica din sat.Tronari,com.Viperesti,jud. Buzau2020/10/27
Dispozitia 251/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Arsenie Gheorghe din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 250/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Rudaru Ramona Mirela din sat Viperesti,com Viperesti,jud. Buzau2020/10/27
Dispozitia 249/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Filica Sandu din sat Viperesti,com Viperesti,jud Buzau2020/10/27
Dispozitia 248/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Stoica Florin Cătălin din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 247/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Ion Gheorghe din sat Ursoaia,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 246/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Cosma Loredana Cerasela din sat Ursoaia,comuna Viperesti Judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 245/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Toader Neculai din sat Palici,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/10/27
Dispozitia 244/2020privind modificarea ajutorului social domnului Popovici Daniel2020/10/27
Dispozitia 243/2020privind modificarea ajutorului social domnului Rudaru Nicolae2020/10/27
Dispozitia 242/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Nasta Corina2020/10/27
Dispozitia 241/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Florea Sorica Sanda2020/10/27
Dispozitia 240/2020privind modificarea ajutorului social domnului Andreiu Nicolae2020/10/27
Dispozitia 239/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Marin Violeta2020/10/27
Dispozitia 238/2020privind acordarea ajutorului social domnului Stanciu Marius2020/10/27
Dispozitia 237/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Vasile Cristi Marian2020/10/27
Dispozitia 236/2020privind acordarea ajutorului social domnului Panaet Bogdan2020/10/27
Dispozitia 235/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Hristu Adriana2020/10/27
Dispozitia 234/2020privind acordarea ajutorului social domnului Grigore Constantin2020/10/27
Dispozitia 233/2020privind acordarea ajutorului social domnului Drăgulin Mirel2020/10/27
Dispozitia 232/2020privind acordarea ajutorului social domnului Călin Ionel2020/10/27
Dispozitia 231/2020privind acordarea ajutorului social domnului Aron Iulian Cosmin2020/10/27
Dispozitia 230/2020privind angajarea doamnei Ion Claudia Florenta, in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/09/29
Dispozitia 229/2020privind acordarea ajutorului social domnului Lupu Constantin2020/09/22
Dispozitia 228/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Palaloga Petruta2020/09/22
Dispozitia 227/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Odobescu Valerica2020/09/22
Dispozitia 226/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Constantin Maria2020/09/22
Dispozitia 225/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Stan Vasile cu domiciliul în comuna Viperesti Judetul Buzau2020/09/22
Dispozitia 224/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Despa Mihai Gheorghe cu domiciliul în comuna Vileresti,judetul Buzau2020/09/22
Dispozitia 223/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Lupu Constantin cu domiciliul în comuna Viperesti Judetul Buzau2020/09/22
Dispozitia 222/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Ochiverzi Cristinel cu domiciliul în comuna Vileresti,judetul Buzau2020/09/22
Dispozitia 221/2020privind acordarea ajutorului social domnului Stan Vasile2020/09/22
Dispozitia 220/2020privind acordarea ajutorului social domnului Rusu Constantin2020/09/22
Dispozitia 219/2020privind acordarea ajutorului social domnului Mirică Ionut2020/09/22
Dispozitia 218/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Mihai Persida2020/09/22
Dispozitia 217/2020privind acordarea ajutorului social domnului Lupu Gheorghe2020/09/22
Dispozitia 216/2020privind acordarea ajutorului social domnului Costeche Alexandru Mihai2020/09/22
Dispozitia 215/2020privind acordarea ajutorului social domnului Cîrstea Ionut2020/09/22
Dispozitia 214/2020privind acordarea ajutorului social domnului Ariciu Claudiu2020/09/22
Dispozitia 213/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Tapu Mihaela Florica2020/09/22
Dispozitia 212/2020privind modificarea ajutorului social domnului Chirana Gheorghe2020/09/22
Dispozitia 211/2020privind modificarea ajutorului social domnului Huhui Constantin2020/09/22
Dispozitia 210/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Iacob Maria2020/09/22
Dispozitia 209/2020privind prelungirea contractului de munca doamnei Ghita Marinela in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/09/22
Dispozitia 208/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Ungureanu Geta în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/22
Dispozitia 207/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Olteanu Dan în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/22
Dispozitia 206/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgentă de înmormântare familiei numitei Barbu Vasilica în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/22
Dispozitia 205/2020privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea pregătirii si desfăsurării în bune conditii a alegerilor autoritătilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 20202020/09/22
Dispozitia 204/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/09/17
Dispozitia 203/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare familiei numitului Drezaliu Daniel în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/11
Dispozitia 202/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Ariciu Daniel în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/09/11
Dispozitia 201/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Cîrstea Stefan în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/09/11
Dispozitia 200/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Panaei Ion in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/11
Dispozitia 199/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Răducanu Vasilică in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/09/11
Dispozitia 198/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Stan Vasilica in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/09/11
Dispozitia 197/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Roșca Doina din sat Muscel,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2020/08/27
Dispozitia 196/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Nedelcu Marian Ionel din satul Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2020/08/27
Dispozitia 195/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizarii si desfășurării alegerilor locale din anul 20202020/08/25
Dispozitia 194/2020privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Pașa Mario Ionuț din comuna Viperesti sat Ursoaia,judetul Buzau2020/08/25
Dispozitia 193/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Vasile Cristi Marian2020/08/24
Dispozitia 192/2020privind modificarea ajutorului social domnului Marin Nicolae2020/08/24
Dispozitia 191/2020privind acordarea ajutorului social domnului Vasile Cristi Marian2020/08/24
Dispozitia 190/2020privind convocarea Consiliului Local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/08/21
Dispozitia 189/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Tunu Gheorghe în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/08/20
Dispozitia 188/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Mihai Maria in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/08/20
Dispozitia 187/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Ciulin Olimpia Maura in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/08/20
Dispozitia 186/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscriptie comunala nr.85 Viperesti,in vederea efectuarii operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale in anul 20202020/08/07
Dispozitia 185/2020privind stabilirea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav conform Ordinului nr.794/380/2002 domnului Suciu Neculai2020/08/07
Dispozitia 184/2020privind numirea echipei pentru implementarea proiectului „Consolidare,reabilitare si extindere scoala primara in sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/08/04
Dispozitia 183/2020privind mentinerea domnului Stoica Aurelian in functia publica de executie de referend,grad profesional superior,in cadrul aparatului de specialitate al primarului Compartiment buget-finante,contabilitate ,impozite taxe locale,achizitii publice2020/07/27
Dispozitia 182/2020privind majorarea indemnizatiei domnului Ungureanu Ion-viceprimarul comunei Viperesti conform H.G. nr.325/20182020/07/27
Dispozitia 181/2020privind majorarea indemnizatiei domnului Dedu Romi -primarul comunei Viperesti conform H.G. nr.325/20182020/07/27
Dispozitia 180/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Ariciu Claudiu.2020/07/24
Dispozitia 179/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Aron Gheorghe Alin2020/07/24
Dispozitia 178/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine doamnei Rusu Mădălina Nicoleta2020/07/24
Dispozitia 177/2020privind stabilinrea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine domnului Vîlcu Edi Cristian2020/07/24
Dispozitia 176/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Marin Corina2020/07/24
Dispozitia 175/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Udrea Georgeta Daniela2020/07/24
Dispozitia 174/2020privind încetrea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Manea Ioana2020/07/24
Dispozitia 173/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Negoita Talispanda din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2020/07/24
Dispozitia 172/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Bănică Mihai din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/07/24
Dispozitia 171/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Ochiverzi Cristinel din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau.2020/07/24
Dispozitia 170/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Florea Gigi din comuna sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/07/24
Dispozitia 169/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Iancu Radita Geta2020/07/24
Dispozitia 168/2020privind modificarea ajutorului social domnului Manea Gheorghe2020/07/24
Dispozitia 167/2020privind modificarea ajutorului social domnului Marin Onoriu Danut2020/07/24
Dispozitia 166/2020privind modificarea ajutorului social domnului Voicu Alin2020/07/24
Dispozitia 165/2020privind modificarea ajutorului social domnului Iacob Sorin2020/07/24
Dispozitia 164/2020privind modificarea ajutorului social doamnei Bărăgoiu Mirela Elena2020/07/24
Dispozitia 163/2020privind convocarea sedintei Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/07/22
Dispozitia 162/2020privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al UAT comuna Viperesti,judetul Buzau2020/07/14
Dispozitia 161/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Ochiverzi Marieta in conformitate2020/07/13
Dispozitia 160/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Rudaru Elena in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/07/13
Dispozitia 159/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Stoian Liliana in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/07/13
Dispozitia 158/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Arsenie Gheorghe in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/07/13
Dispozitia 157/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei numitului Aron Gheorghe in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/07/13
Dispozitia 156/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de inmormantare familiei Florea Culita2020/07/07
Dispozitia 155/2020privind convocarea sedintei Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/07/03
Dispozitia 154/2020privind angajarea doamnei Motoi Maria in functia de asistent pentru peresoana cu handicap grav2020/06/30
Dispozitia 153/2020preivind prelungirea contractului de munca doamnei Ghita Rodica in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/06/30
Dispozitia 152/2020privind prelungirea contractului de munca doamnei Savu Claudia in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/06/30
Dispozitia 151/2020privind acordarea ajutorului social domnului Andronic Ion2020/06/26
Dispozitia 150/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Badea Cătălina Coca din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/06/25
Dispozitia 149/2020privind modificarea cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Ghita Marilena2020/06/25
Dispozitia 148/2020privind modificarea ajutorului social domnului Arsenie Petrică2020/06/25
Dispozitia 147/2020privind modificarea ajutorului social domnului Despa Mihai Gheorghe2020/06/25
Dispozitia 146/2020privind acordarea ajutorului social domnului Ion Gheorghe2020/06/25
Dispozitia 145/2020privind acordarea ajutorului social domnului Olaru Neculai2020/06/25
Dispozitia 144/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Răducu Diana Cristina2020/06/25
Dispozitia 143/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale2020/06/24
Dispozitia 142/2020privind convocarea Consiliului Local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/06/24
Dispozitia 141/2020privind stabilirea unor masuri pentru implementarea Programului Operetional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate2020/06/15
Dispozitia 140/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/06/10
Dispozitia 139/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Răducu Elena in conformitate cu prevederilor Legii nr.416/20012020/06/10
Dispozitia 138/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Stoian Florin in conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/06/10
Dispozitia 137/2020privind constituirea si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul”Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/05/29
Dispozitia 136/2020privind constituirea si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/05/29
Dispozitia 135/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare,familiei numitei Aldea Maria Magdalena în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20022020/05/29
Dispozitia 134/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Pință Florentina din sat Rusavăt comuna Viperesti,judetul Buzau2020/05/27
Dispozitia 133/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Toader Petre din com. Viperesti,sat Viperesti,judetul Buzau2020/05/27
Dispozitia 132/2020privind acordarea ajutorului social domnului Florea Gigi2020/05/27
Dispozitia 131/2020privind acordarea ajutorului social domnului Rusen Neculai2020/05/27
Dispozitia 130/2020privind acordarea ajutorului social domnului Spînu Florin2020/05/27
Dispozitia 129/2020privind constituirea Comisiei comunale Viperesti pentru recensământul populatiei si locuintelor în anul 20212020/05/21
Dispozitia 128/2020privind constituirea Comisiei comunale Viperesti,pentru recensământul general agricol din România,runda 20202020/05/21
Dispozitia 127/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare familiei numitului Toader Nistor în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/05/18
Dispozitia 126/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Pință Florentina în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/05/18
Dispozitia 125/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de inmormântare familiei numitului Toader Nistor in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/05/18
Dispozitia 124/2020privind acordarea unuii ajutor financiar de urgenta familiei numitului Ghita Ginel in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/05/18
Dispozitia 123/2020privind suspendarea contractului individual de munca doamnei Mihaila Maria Luciana2020/05/08
Dispozitia 122/2020privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/05/08
Dispozitia 121/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale2020/05/08
Dispozitia 120/2020privind convocarea Consiliului Local Viperesti,judetul Buzau2020/05/08
Dispozitia 119/2020privind modificarea ajutorului social domnului Chivu Constantin2020/05/04
Dispozitia 118/2020privind modificarea ajutorului social domnului Ghiță Gheorghe2020/05/04
Dispozitia 117/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei doamnei Florea Gigi din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau în calitate de reprezentant al familiei2020/05/04
Dispozitia 116/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social familiei doanei Filică Carmen din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau,în calitate de reprezentant al familiei2020/05/04
Dispozitia 115/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Anghel Ana Maria Roxana2020/05/04
Dispozitia 114/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Stoean Cocuta2020/05/04
Dispozitia 113/2020privind acordarea ajutorului social domnului Bănică Mihai2020/05/04
Dispozitia 112/2020privind acordarea ajutorului social doamnei Sârbu Anisoara2020/05/04
Dispozitia 111/2020privind convocarea Consiliului Local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/04/23
Dispozitia 110/2020privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de „Consolidare,reabilitare si extindere Scoala Primara,satul Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/04/21
Dispozitia 109/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Andreiu Adelina Ioana2020/04/13
Dispozitia 108/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Udrea Adrian2020/04/13
Dispozitia 107/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei domnului Gîlmeanu Gheorghe2020/04/13
Dispozitia 106/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Dabija Marian Doru2020/04/13
Dispozitia 105/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Telegeanu Daniela2020/04/13
Dispozitia 104/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Vlădescu Corina2020/04/13
Dispozitia 103/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare familiei numitei Dedu Cornelia în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/04/08
Dispozitia 102/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Petrosel Tudor în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/04/08
Dispozitia 101/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Iacob Sorinel în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/04/08
Dispozitia 100/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgentă familiei numitei Vasile Georgiana Violeta în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/04/08
Dispozitia 99/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitului Bănică Vasile în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/04/08
Dispozitia 98/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti2020/03/24
Dispozitia 97/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social doamnei Serbanescu Maria2020/03/23
Dispozitia 96/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Bartolomei Gheorghe2020/03/23
Dispozitia 95/2020privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Mircea Maria2020/03/23
Dispozitia 94/2020privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Telegeanu Daniela2020/03/23
Dispozitia 93/2020privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ariciu Mariana Gabriela2020/03/23
Dispozitia 92/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Damian Teodora2020/03/23
Dispozitia 91/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Stoica Corina Mariana2020/03/23
Dispozitia 90/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Iacob Dumitru Daniel2020/03/16
Dispozitia 89/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Stoian Catalina Florica2020/03/16
Dispozitia 88/2020privind acordarea ajutorului social titularului Iacob Dumitru Daniel2020/03/16
Dispozitia 87/2020privind acordarea ajutorului social titularului Banica Ionela Monica2020/03/16
Dispozitia 86/2020privind acoprdarea ajutorului social titularului Golea Valerian2020/03/16
Dispozitia 85/2020privind acordarea ajutorului social titularului Stoica Florin Catalin2020/03/16
Dispozitia 84/2020privind acordarea ajutorului social titularului Enache Puica Stala2020/03/16
Dispozitia 83/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei Marin Simona in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/03/16
Dispozitia 82/2020privind delegarea calitatii de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”2020/03/16
Dispozitia 81/2020privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/03/13
Dispozitia 80/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/03/13
Dispozitia 79/2020privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 7,61 ha pajiste aflata in prioprietatea publica a comuneii Viperesti2020/03/13
Dispozitia 78/2020privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de „Consolidare,reabilitare si extindere Scoala Primara sat Tronari,judetul Buzau”2020/03/11
Dispozitia 77/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare familiei numitei Gangu Maria Gabriela în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/06
Dispozitia 76/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Negoita Aurica în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/04
Dispozitia 75/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Novak Dorina în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/03/04
Dispozitia 74/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Andrei Mariana în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/04
Dispozitia 73/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Arici Aneta în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/04
Dispozitia 72/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Manea Aura Viorica în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/04
Dispozitia 71/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de inmormantare familiei numitului Bartolomei Ionut în conformitate cu prevederile Legii nr.416/20012020/03/04
Dispozitia 70/2020privind încetarea suspendarii raporturilor de serviciu ale doamnei Tapu Aurelia avand functia de inspector principal ,in cadrul compartimentului de asistenta sociala,resurse umane,stare civila,administratie publica locala,relatii cu publicul si secretariat administrativ2020/03/03
Dispozitia 69/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/03/02
Dispozitia 68/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Stoian Catalina Florica2020/02/27
Dispozitia 67/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familieidoamnei Tapu Magdalena Adriana2020/02/27
Dispozitia 66/2020privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Mircea Mirela2020/02/27
Dispozitia 65/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doanei Anghel Ana Maria2020/02/27
Dispozitia 64/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Enache Narghita2020/02/27
Dispozitia 63/2020privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Rusu Ion2020/02/27
Dispozitia 62/2020privind acordarea ajutorului social titularului Aron Lucian2020/02/27
Dispozitia 61/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Ariciu Mariana Gabriela2020/02/27
Dispozitia 60/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Florea Ramona Florentina2020/02/27
Dispozitia 59/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Aron Doinita2020/02/27
Dispozitia 58/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Telegeanu Daniela2020/02/27
Dispozitia 57/2020privind modificarea ajutorului social familiei domnului Aron Vasile2020/02/27
Dispozitia 56/2020privind modificarea ajutorului social familiei domnului Barbu Vasile2020/02/27
Dispozitia 55/2020privind modificarea ajutorului social familiei doamnei Anghel Corina2020/02/27
Dispozitia 54/2020privind modificarea titularului ajutorului social familiei doamnei Florea Ioana2020/02/27
Dispozitia 53/2020privind convocarea Consiliului Local al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/02/13
Dispozitia 52/2020privind acordarea ajutorului social titularului Aron Lucian2020/02/13
Dispozitia 51/2020privind acordarea ajutorului social titularului Popescu Tereza2020/02/13
Dispozitia 50/2020privind acordarea ajutorului social titularului Petrescu Dobre2020/02/13
Dispozitia 49/2020privind acordarea ajutorului social titularului Despa Mihai Gheorghe2020/02/13
Dispozitia 48/2020privind acordarea ajutorului social titularului Oprea Andreea Catalina2020/02/13
Dispozitia 47/2020privind acordarea ajutorului social titularului Costache Gheorghe2020/02/13
Dispozitia 46/2020privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/02/10
Dispozitia 45/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociala pentru gradinita2020/02/10
Dispozitia 44/2020privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de inmormantare familiei numitei Florea Ioana în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/20012020/02/06
Dispozitia 43/2020privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav conform Ordinului nr.794/380/2002 domnului Mihai Paul2020/01/31
Dispozitia 42/2020privind majorarea cuantumului indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentantilor legali ai acestora,domiciliati in comuna Viperesti,judetul Buzau2020/01/31
Dispozitia 41/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Negoita Camelia Tatiana bibliotecar I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti,judetul Buzau2020/01/31
Dispozitia 40/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Ilie Violeta Valerica asistent -personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 39/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului brut al salariului de baza pentru Ghita Rodica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 38/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Negoita Doru,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 37/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Durnă Viorica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 36/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Constantin Adriana Ionela,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 35/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Arsene Simona Elena,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 34/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cornea Cristina,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 33/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Dan Vasilica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 32/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Stoian Cătălina Florica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 31/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cosma Lilica Ana,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 30/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Iliescu Elena asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 29/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Oprea Cristina,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 28/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Ghita Marius,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 27/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cosma Elena,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 26/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Savu Claudia,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 25/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Sitaru Mihaela,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 24/2020privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Zaharia Steluta,asistent personal pentru persoana cu handicap grav2020/01/31
Dispozitia 23/2020privind modificarea ajutorului social familiei doamnei Ghita Catalina2020/01/28
Dispozitia 22/2020privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ion Gina Mihaela2020/01/28
Dispozitia 21/2020privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Stoica Dumitru din comuna Viperesti,judetul Buzau in calitate de reprezentant al familiei2020/01/28
Dispozitia 20/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinereea familiei domnului Aron Petrut Gabriel din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/01/28
Dispozitia 19/2020privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2020/01/23
Dispozitia 18/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Iacob Marina Andreea din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/01/23
Dispozitia 17/2020privind modificarea titularului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Florea(fosta Telegeanu)Laura din sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/01/23
Dispozitia 16/2020privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Baragoi Adina Corina din sat Viperesti,comuna Viperesti,judetul Buzau2020/01/23
Dispozitia 15/2020privind modificarea ajutorului social familiei doamnei Vasile Elena2020/01/22
Dispozitia 14/2020privind modificarea ajutorului socilal familiei domnului Toader Danut Elvis2020/01/22
Dispozitia 13/2020privind modificarea ajutorului social familiei domnului Marin Fernando Mirel2020/01/22
Dispozitia 12/2020privind modificarea ajutorului social familiei domnului Aron Petrut Gabriel2020/01/22
Dispozitia 11/2020privind modificarea ajutorului social familiei domnului Aron Ion2020/01/22
Dispozitia 10/2020privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/01/20
Dispozitia 9/2020privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2020/01/20
Dispozitia 8/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Toader Danut Elvis2020/01/16
Dispozitia 7/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Calin Raluca Nicoleta2020/01/16
Dispozitia 6/2020privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia ce revine titularului Toader Florin Claudiu2020/01/16
Dispozitia 5/2020privind acordarea ajutorului social titularului Manea Aura Viorica2020/01/16
Dispozitia 4/2020privind acordarea ajutorului social titularului Cîrstea Alexandru Iulian2020/01/16
Dispozitia 3/2020privind acordarea ajutorului social titularului Toader Florin Claudiu2020/01/16
Dispozitia 2/2020privind angajarea doamnei Ghiță Marinela,in funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap2020/01/09
Dispozitia 1/2020privind acoperirea deficitului inregistrat la 31 decembrie20192020/01/07
Dispozitia 314/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 20192019/09/24
Dispozitia 299/2019privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20192019/09/02
Dispozitia 272/2019privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20192019/07/30
Dispozitia 248/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/06/19
Dispozitia 226/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/05/24
Dispozitia 160/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/04/10
Dispozitia 149/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania din Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/03/29
Dispozitia 124/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/03/21
Dispozitia 80/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/02/21
Dispozitia 7/2019privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/01/25
Dispozitia 450/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/12
Dispozitia 443/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/03
Dispozitia 413/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/11/08
Dispozitia 348/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/10/18
Dispozitia 391/2018privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20182018/09/28
Dispozitia 312/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/09/21
Dispozitia 288/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/08/09
Dispozitia 253/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/07/25
Dispozitia 215/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/22
Dispozitia 201/2018privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti pe anul 20182018/06/07
Dispozitia 178/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/05/25
Dispozitia 153/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/04/20
Dispozitia 102/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/03/23
Dispozitia 70/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/19
Dispozitia 68/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/09
Dispozitia 22/2018privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/01/25
Dispozitia 517/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/12/15
Dispozitia 472/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/11/22
Dispozitia 443/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/10/19
Dispozitia 389/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/09/22
Dispozitia 355/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/08/21
Dispozitia 353/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/08/10
Dispozitia 308/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/07/27
Dispozitia 276/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/07/07
Dispozitia 232/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/06/23
Dispozitia 231/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/06/20
Dispozitia 197/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/05/24
Dispozitia 155/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/05/08
Dispozitia 124/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/04/21
Dispozitia 85/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/24
Dispozitia 84/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/22
Dispozitia 84/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/22
Dispozitia 80/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/06
Dispozitia 52/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/02/22
Dispozitia 3/2017privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/01/25
Dispozitia 434/2016privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si Camera Deputatilor din data de 11 decembrie 20162016/11/08
Dispozitia 295/2016privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/07/29
Dispozitia 233/2016privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/07/15
Dispozitia 132/2016privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile locale din data de 05 iunie 20162016/04/14

Comments are closed.