Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 25/2021privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Viperesti,judetul Buzau.2021/09/28
HCL 24/2021privind revocarea partiala a art. 1 din HCL nr. 14 / 11.04.20122021/09/28
HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2021/08/31
HCL 22/2021privind aprobarea înfiintarii unei rampe pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari2021/08/31
HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august,septembrie si octombrie 20212021/08/31
HCL 20/2021privind înfiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Viperesti,aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia,a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini al comunei Viperesti2021/07/29
HCL 19/2021privind aprobarea Regulamentului de aplicarea   O.G. Nr. 21/2002 prinind normrlr de gospodarire locala pe teritoriul comunei Viperesti,judetul Buzau2021/06/30
HCL 18/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr. 33/18.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii Publice pe anul 20212021/06/30
HCL 17/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele în Asociatie2021/06/30
HCL 16/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociatie2021/06/30
HCL 15/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20212021/05/28
HCL 14/2021privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20202021/05/28
HCL 13/2021privind aprobarea depozitarii deseurilor de echipamente electrice si electronice2021/05/28
HCL 12/2021privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stst în anul scolar 2020-20212021/05/28
HCL 11/2021privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnice avand ca obiect amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane2021/04/21
HCL 10/2021privind declararea ca fiind de uz public a unui tronson de drum care traverseaza râul Buzau si face legatura cu drumul DC 81 si cu drumul satesc DS 152021/04/21
HCL 9/2021privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau pe anul 2021.2021/04/21
HCL 8/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212021/04/21
HCL 7/2021privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Viperesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator  in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Viperesti. 2021/03/31
HCL 6/2021privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a suprafetei de 37 ha pajisti permanente,lotizată in functie de cerere si categoria de folosinta,aflată în proprietatea publică a comunei Viperesti,judetul Buzau2021/03/31
HCL 5/2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”,dezvoltat de către Administratia Natională”Apele Române” a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia2021/02/26
HCL 4/2021privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie,martie si aprilie 20212021/02/26
HCL 3/2021privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgentă precum si a prestatiilor exceptionale care se vor acorda din bugetul local2021/01/29
HCL 2/2021privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Viperesti, judetul Buzau, pentru anul 2021-20222021/01/29
HCL 1/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/01/29
HCL 34/2020privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212020/12/18
HCL 33/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20212020/12/18
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/12/18
HCL 31/2020privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Viperesti, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/11/16
HCL 30/2020privind alegerea viceprimarului comunei Viperesti2020/11/16
HCL 29/2020hotarare privind alegerea comisiei de validare si de numărare a voturilor a Consiliului Local Viperesti2020/11/16
HCL 28/2020hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începand cu luna noiembrie 20202020/11/16
HCL 27/2020privind rectificare listei de investitii   aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/09/23
HCL 26/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/08/28
HCL 25/2020privind constatarea încetării de  drept a mandatului de consilier local al domnului Stoica Cristinel,înainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Viperesti2020/08/28
HCL 24/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august si septembrie 20202020/08/28
HCL 23/2020privind înfiinţarea„Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență “ TIP  V1 al comunei Viperesti , județul Buzău2020/07/30
HCL 22/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem de iluminat public in comuna Viperesti, jud. Buzau”2020/07/08
HCL 21/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti în cadrul  „Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”2020/06/30
HCL 20/2020privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 aferenta bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/06/30
HCL 19/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2020.2020/05/15
HCL 18/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/05/15
HCL 17/2020privind revocarea HCL nr.7/21.02.20202020/05/15
HCL 16/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară”Eco Buzau 2009″la care comuna Viperesti este membru asociat2020/05/15
HCL 15/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20202020/05/15
HCL 14/2020privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20192020/04/30
HCL 13/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/04/30
HCL 12/2020privind scăderea din evidentă a creantelor fiscale reprezentând taxa specială de salubrizare aferentă anilor 2016-20172020/03/31
HCL 11/2020privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistentă socială si combaterea sărăciei si a axcluziunii sociale”cod SMIS 1269242020/03/31
HCL 10/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20202020/03/31
HCL 9/2020privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 7,61 ha categoria de folosinta pajiste aflata in proprietatea publica a comunei Viperesti2020/03/06
HCL 8/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul „Consolidare,reabilitare si extindere Scoala primară în sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/03/06
HCL 7/2020privind aprobarea achizitiei directe de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separate si transportul separate al deseurilor municipal si al deseurilor similar provenind din activitati comerciale din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/02/21
HCL 6/2020privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/02/21
HCL 5/2020privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei 2 la HCL nr.32/30.09.20192020/02/21
HCL 4/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile februarie ,martie si aprilie 20202020/02/21
HCL 3/2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2020/01/31
HCL 2/2020privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2020 de catre beneficiarii venitului minim garantat2020/01/31
HCL 1/2020privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2020-20212020/01/31
HCL 43/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/12/11
HCL 40/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/11/29
HCL 36/2019privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” si mandatarea reprezentantului UAT Viperesti sa sustina si sa voteze  in Adunarea Generala a ADI „Buzau 2008” aprobarea Planului de evolutie a tarifelor2019/10/04
HCL 35/2019privind aprobarea valorii investitiei aferente UAT Viperesti si a participarii Consiliului local Viperesti la cofinantarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020”2019/10/04
HCL 34/2019privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” precum si a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului2019/10/04
HCL 28/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/08/30
HCL 26/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/07/18
HCL 24/2019privind modificarea HCL nr. 35/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20192019/05/31
HCL 23/2019privind modificarea cap. I lit. a din anexa nr. 1 la HCL nr.7/2019 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/05/31
HCL 22/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/05/31
HCL 21/2019privind aprobarea acordarii de burse sociale pe anul 20192019/05/31
HCL 20/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20192019/05/31
HCL 19/2019privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20182019/04/19
HCL 18/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/04/19
HCL 17/2019privind aprobarea participarii comunei Viperesti prin Consiliul local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Progaz Buzau 2020”2019/04/19
HCL 16/2019privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/04/19
HCL 15/2019privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 67ha lotizata in functie de cerere categorie de folosinta pajiste aflata in propietatea publica a com. Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2019/03/28
HCL 14/2019privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente IT pentru eficientizarea actului administrativ in comuna Viperesti”2019/03/28
HCL 13/2019privind aprobarea stabilirii componentei echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica2019/03/28
HCL 12/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Viperesti, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/28
HCL 11/2019privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local Viperesti2019/02/28
HCL 10/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” actualizar conform OUG 114/20182019/02/28
HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20192019/02/28
HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2019/01/31
HCL 7/2019privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/01/31
HCL 6/2019privind aprobarea Protocolului de predare catre Ministerul Educatiei Nationale – Unitatea de Management al Proiectelor a amplasamentului unitatii de invatamant in vederea realizarii obiectivului Gradinita cu program normal, 2 sali grupa, sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau2019/01/31
HCL 5/2019privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local pentru rezolvarea problemelor persoanelor de etnie roma din comuna Viperesti, jud. Buzau si aprobarea Planului Local de actiune la nivelul comunei Viperesti, pentru anii 2019-2020 in vederea implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome2019/01/31
HCL 4/2019privind aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea sumei de 5000lei, reprezentand cotizatia Consiliului local Viperesti, pentru implementarea proiectului depus pe Submasura 19.2 – Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, al carui membru suntem2019/01/31
HCL 2/2019privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat2019/01/31
HCL 1/2019privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2019-20202019/01/31
HCL 35/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20192018/12/19
HCL 34/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 33/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 HCL nr. 33 din 19.12.20182018/12/19
HCL 32/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 31/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/12/19
HCL 30/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/12/07
HCL 29/2018privind modificarea HCL nr. 18/29.06.2018 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant la masinilie si utilajele din dotarea UAT Viperesti2018/11/14
HCL 28/2018privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2018/11/14
HCL 27/2018privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2018 si ianuarie 20192018/11/14
HCL 26/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/10/24
HCL 25/2018privind aprobarea unor virari de credite intre capitole bugetare si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/10/24
HCL 24/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/09/28
HCL 23/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20182018/08/13
HCL 22/2018privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat2018/08/13
HCL 21/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/07/31
HCL 20/2018privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Viperesti si personalul din aparatul permanent de lucru al Consilului local Viperesti2018/06/29
HCL 19/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/06/29
HCL 18/2018privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilaje aflat in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/29
HCL 17/2018privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 6/2018 privind aprobarea listei de investitii cu finantare partiala sau intergrala de la bugetul local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/29
HCL 16/2018privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reabilitare si extindere scoala primara in sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.12018/06/29
HCL 15/2018privind insusirea acordului privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/05/31
HCL 14/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20182018/05/31
HCL 13/2018privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei liniilor electrice a 178mp pe teren propietatea publica in satul Muscel in vederea „Modernizarii LEA 0.4Kv si bransamente sat Muscel” si 93mp in satul Rusavat pentru „Modernizare LEA j.t. si a bransamentelor in satul Rusavat”2018/04/27
HCL 12/2018privind moficarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/03/30
HCL 11/2018privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2018/03/30
HCL 10/2018privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 23ha lotizata in functie de cerere categoria de folosinta pajiste, aflata in propietatea publica a comunei Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2018/03/30
HCL 9/2018privind modificarea HCL nr. 22/2017 privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202018/02/22
HCL 8/2018privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2018/02/22
HCL 7/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20182018/02/22
HCL 6/2018privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/16
HCL 5/2018privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20172018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2018-20192018/01/31
HCL 1/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2018/01/31
HCL 40/2017privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20182017/12/21
HCL 39/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182017/12/21
HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/12/21
HCL 37/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 20182017/11/28
HCL 36/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2017 si ianuarie 20182017/11/28
HCL 35/2017privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin PNDL2017/10/26
HCL 34/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/09/29
HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/09/29
HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/08/25
HCL 31/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti” anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/08/25
HCL 30/2017privind implementarea proiectului „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Masura 8/6B: „Dezvoltarea satelor” lansata de GAL Valea Buzaului in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-20202017/08/25
HCL 29/2017privind abrogarea art. 33 din HCL nr. 43/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20172017/08/17
HCL 28/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/08/17
HCL 27/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20172017/08/17
HCL 26/2017privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2017/07/31
HCL 25/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si a Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2017/07/31
HCL 24/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/07/14
HCL 23/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Modernizare a caminului cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau anexa la HCL nr. 10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti2017/06/29
HCL 22/2017privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202017/06/29
HCL 21/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/06/23
HCL 20/2017privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile iunie, iulie si august 20172017/06/23
HCL 19/2017privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment pentru anul 20172017/05/30
HCL 18/2017privind modificarea si completarea HCL nr. 21/31.07.2014 privind aprobarea participarii comunei Viperesti la cofinantarea proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”2017/05/30
HCL 17/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/05/30
HCL 16/2017privind acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului comunei Viperesti din partea Consiliului local al comunei Viperesti in toate litigiile in care acesta este parte2017/05/30
HCL 15/2017privind respingerea plangerii prealabile formulata de dna. Feraru Elena inregistrata la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 2455/08.05.2017, prin care solicita revocarea HCL nr. 14/27.04.20172017/05/11
HCL 14/2017privind respingerea cererilor doamnei Ferearu Elena inregistrate la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 880/20.02.2017, 1337/28.03.2017, 1486/04.04.2017, 2096/11.04.2017  prin care solicita executarea in continuare a contractelor de conesiune nr. 2380/27.04.2011, 2419/27.04.2011, 2418/7.04.2011 incheiate cu defunctul concesionar initial, Feraru Neculae, in baza calitatii acesteia de mostenitor legal2017/04/27
HCL 13/2017privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti, jud .Buzau2017/03/31
HCL 12/2017privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru persoana cu hadicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pentru anul 20172017/03/31
HCL 11/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 10/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/03/31
HCL 9/2017privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 8/2017privind modificarea HCL nr. 29/28.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sub-masura 7.2 Investitii2017/03/24
HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile martie, aprilie si mai 20172017/03/09
HCL 6/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/03/09
HCL 5/2017privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20162017/01/31
HCL 4/2017privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2017/01/31
HCL 3/2017privind aproabrea Planului de achiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat2017/01/31
HCL 2/2017privind insusirea raportului intocmit de Camera de Conturi Buzau2017/01/31
HCL 1/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru2017/01/31
HCL 21/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Viperesti, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/26
HCL 20/2016privind alegerea Viceprimarului comunei Viperesti, jud. Buzau2016/06/26
HCL 19/2016privind alegerea presedintelui de sedinta2016/06/26
HCL 18/2016privind constituirea Consiliului local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 17/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Viperesti2016/06/26
HCL 16/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Viperesti, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 20162016/06/26
HCL 10/2016privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din comuna Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 9/2016privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/02/26
HCL 8/2016privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20162016/02/26
HCL 7/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie2016/02/26
HCL 6/2016privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 5/2016privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care va fi realizat in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat2016/01/29
HCL 4/2016privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilot financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2016/01/29
HCL 3/2016privind aprobarea Programului anual de achzitii publice pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 2/2016privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Viperesti, jud. Buzau2016/01/29
HCL 1/2016privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152016/01/29
HCL 36/2015privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20162015/11/26
HCL 34/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/11/26
HCL 31/2015privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2015/10/30
HCL 31/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/09/18
HCL 29/2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20152015/08/21
HCL 8/2015privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 7/2015privind adoptarea bugetului local pentru anul 2015 al comunei Viperesti, jud. Buzau2015/02/06
HCL 5/2015privind aprobarea contului de executie si indicatorii executiei bugetului local pentru anul 20142015/01/30
HCL 1/2015privind completarea si modificarea HCL nr. 37/23.01.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152015/01/30
HCL 37/2014privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20152014/12/23
HCL 29/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/31
HCL 28/2014privind rectificarea bugetului local pe anul 20142014/10/09
HCL 3/2014privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 20142014/01/31
HCL 2/2014privind adoptarea bugetului local pentru anul 2014 al comunei Viperesti, jud. Buzau2014/01/31

Comments are closed.