Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect HCL 25/2021privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Viperesti, judetul Buzau.2021/09/21
Proiect HCL 24/2021privind revocarea partiala a art. 1 din HCL nr. 14 / 11.04.20122021/09/21
Proiect HCL 23/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2021/08/25
Proiect HCL 22/2021privind aprobarea înfiintarii unei rampe pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari2021/08/25
Proiect HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august,septembrie si octombrie 20212021/08/25
Proiect HCL 20/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperești nr 33 /18.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2021 2021/06/24
Proiect HCL 19/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie2021/06/24
Proiect HCL 18/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/24
Proiect HCL 17/2021privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Viperesti, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caiestului de sarcini al comunei Viperesti2021/06/09
Proiect HCL 16/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20212021/05/21
Proiect HCL 15/2021privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20202021/05/21
Proiect HCL 14/2021privind aprobarea depozitarii deseurilor de echipamente electrice si electronice2021/05/21
Proiect HCL 13/2021privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2020-20212021/05/21
Proiect HCL 12/2021privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002, privind normele de gospodarire locala pe teritoriul comunei Viperesti, jud. Buzau2021/05/20
Proiect HCL 11/2021privind declararea ca fiind de uz public a unui tronson de drum care traverseaza râul Buzau si face legatura cu drumul DC 81 si cu drumul satesc DS 152021/04/15
Proiect HCL 10/2021privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnice avand ca obiect amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane2021/04/15
Proiect HCL 9/2021privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viperesti,judetul Buzau pe anul 2021.2021/04/05
Proiect HCL 8/2021privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a suprafetei de 37 ha pajisti permanente,lotizată in functie de cerere si categoria de folosinta,aflată în proprietatea publică a comunei Viperesti,judetul Buzau2021/03/25
Proiect HCL 7/2021privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Viperesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator  in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Viperesti. 2021/03/25
Proiect HCL 6/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212021/03/23
Proiect HCL 5/2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”,dezvoltat de către Administratia Natională”Apele Române” a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia2021/02/18
Proiect HCL 4/2021privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului local al comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie,martie si aprilie 20212021/02/18
Proiect HCL 3/2021privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgentă precum si a prestatiilor exceptionale care se vor acorda din bugetul local2021/01/22
Proiect HCL 2/2021privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Viperesti, judetul Buzau, pentru anul 2021-20222021/01/22
Proiect HCL 1/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/01/22
Proiect HCL 35/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20212020/12/11
Proiect HCL 34/2020privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212020/12/11
Proiect HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/12/11
Proiect HCL 32/2020privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2020/11/23
Proiect HCL 31/2020hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începand cu luna noiembrie 20202020/11/11
Proiect HCL 30/2020privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Viperesti, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/11/11
Proiect HCL 29/2020privind alegerea viceprimarului comunei Viperesti2020/11/11
Proiect HCL 28/2020hotarare privind alegerea comisiei de validare si de numărare a voturilor a Consiliului Local Viperesti2020/11/11
Proiect HCL 27/2020privind rectificare listei de investitii   aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/09/17
Proiect HCL 26/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/08/21
Proiect HCL 25/2020privind constatarea încetării de  drept a mandatului de consilier local al domnului Stoica Cristinel,înainte de expirarea duratei normale a acestuia si declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Viperesti2020/08/21
Proiect HCL 24/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile august si septembrie 20202020/08/21
Proiect HCL 23/2020privind înfiinţarea„Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență “ TIP  V1 al comunei Viperesti , județul Buzău2020/07/22
Proiect HCL 22/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem de iluminat public in comuna Viperesti, jud. Buzau”2020/07/03
Proiect HCL 21/2020privind aprobarea participarii UAT comuna Viperesti în cadrul  „Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”2020/06/24
Proiect HCL 20/2020privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 aferenta bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20202020/06/24
Proiect HCL 19/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2020.2020/05/08
Proiect HCL 18/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/05/08
Proiect HCL 17/2020privind revocarea HCL nr.7/21.02.20202020/05/08
Proiect HCL 16/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară”Eco Buzau 2009″la care comuna Viperesti este membru asociat2020/05/08
Proiect HCL 15/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile mai,iunie si iulie 20202020/05/08
Proiect HCL 14/2020privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfârsitul anului 20192020/04/23
Proiect HCL 13/2020privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Viperesti,judetul Buzau2020/04/23
Proiect HCL 12/2020privind scăderea din evidentă a creantelor fiscale reprezentând taxa specială de salubrizare aferentă anilor 2016-20172020/03/24
Proiect HCL 11/2020privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistentă socială si combaterea sărăciei si a axcluziunii sociale”cod SMIS 1269242020/03/24
Proiect HCL 10/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperesti nr.44/20.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20202020/03/24
Proiect HCL 9/2020privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 7,61 ha categoria de folosinta pajiste aflata in proprietatea publica a comunei Viperesti2020/03/03
Proiect HCL 8/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul „Consolidare,reabilitare si extindere Scoala primară în sat Tronari,comuna Viperesti,judetul Buzau”2020/03/03
Proiect HCL 7/2020privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei 2 la HCL nr.32/30.09.20192020/02/20
Proiect HCL 6/2020privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Viperesti, judetul Buzau2020/02/13
Proiect HCL 5/2020privind aprobarea achizitiei directe de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separate si transportul separate al deseurilor municipal si al deseurilor similar provenind din activitati comerciale din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti,judetul Buzau.2020/02/13
Proiect HCL 4/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Viperesti pentru lunile februarie ,martie si aprilie 20202020/02/13
Proiect HCL 3/2020privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2020/01/23
Proiect HCL 2/2020privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2020 de catre beneficiarii venitului minim garantat2020/01/23
Proiect HCL 1/2020privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2020-20212020/01/23
Proiect HCL 24/2019privind modificarea HCL nr. 35/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20192019/05/24
Proiect HCL 23/2019privind modificarea cap. I lit. a din anexa nr. 1 la HCL nr.7/2019 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/05/24
Proiect HCL 22/2019privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/05/24
Proiect HCL 21/2019privind aprobarea acordarii de burse sociale pe anul 20192019/05/24
Proiect HCL 20/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20192019/05/24
Proiect HCL 19/2019privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20182019/04/10
Proiect HCL 18/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/04/10
Proiect HCL 17/2019privind aprobarea participarii comunei Viperesti prin Consiliul local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Progaz Buzau 2020”2019/04/10
Proiect HCL 16/2019privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/04/10
Proiect HCL 15/2019privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 67ha lotizata in functie de cerere categorie de folosinta pajiste aflata in propietatea publica a com. Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2019/03/21
Proiect HCL 14/2019privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente IT pentru eficientizarea actului administrativ in comuna Viperesti”2019/03/21
Proiect HCL 13/2019privind aprobarea stabilirii componentei echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica2019/03/21
Proiect HCL 12/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Viperesti, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/21
Proiect HCL 11/2019privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local Viperesti2019/02/21
Proiect HCL 10/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in com. Viperesti, jud. Buzau” actualizar conform OUG 114/20182019/02/21
Proiect HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20192019/02/21
Proiect HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2019/01/25
Proiect HCL 7/2019privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2019/01/25
Proiect HCL 6/2019privind aprobarea Protocolului de predare catre Ministerul Educatiei Nationale – Unitatea de Management al Proiectelor a amplasamentului unitatii de invatamant in vederea realizarii obiectivului Gradinita cu program normal, 2 sali grupa, sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau2019/01/25
Proiect HCL 5/2019privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local pentru rezolvarea problemelor persoanelor de etnie roma din comuna Viperesti, jud. Buzau si aprobarea Planului Local de actiune la nivelul comunei Viperesti, pentru anii 2019-2020 in vederea implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome2019/01/25
Proiect HCL 4/2019privind aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare gestiune a activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Viperesti, jud. Buzau2019/01/25
Proiect HCL 3/2019privind aprobarea sumei de 5000lei, reprezentand cotizatia Consiliului local Viperesti, pentru implementarea proiectului depus pe Submasura 19.2 – Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, al carui membru suntem2019/01/25
Proiect HCL 2/2019privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat2019/01/25
Proiect HCL 1/2019privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2010-20202019/01/25
Proiect HCL 27/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/10/18
Proiect HCL 26/2018privind aprobarea unor virari de credite intre capitole bugetare si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/10/18
Proiect HCL 25/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/09/21
Proiect HCL 24/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 20182018/08/09
Proiect HCL 23/2018privind aprobarea proiectului „Constructii gradinite regiunea Sud-Est” si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat intre Ministerul Educatiei Nationale – UMPMRSU – lider de proiect si UAT Comuna Viperesti2018/08/09
Proiect HCL 22/2018privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/07/25
Proiect HCL 21/2018privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturismul, utilaje aflat in dotarea Primariei comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/22
Proiect HCL 20/2018privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare, reabilitare si extindere scoala primara in sat Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.12018/06/22
Proiect HCL 19/2018privind modificarea HCL Viperesti nr. 39/21.12.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/06/22
Proiect HCL 18/2018privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Viperesti si personalul din aparatul permanent de lucru al Consilului local Viperesti2018/06/22
Proiect HCL 17/2018privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr. 6/2018 privind aprobarea listei de investitii cu finantare partiala sau intergrala de la bugetul local al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/06/22
Proiect HCL 16/2018privind insusirea acordului privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/05/25
Proiect HCL 15/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 20182018/05/25
Proiect HCL 14/2018privind darea in folosinta gratuita, pe durata existentei liniilor electrice a 178mp pe teren propietatea publica in satul Muscel in vederea „Modernizarii LEA 0.4Kv si bransamente sat Muscel” si 93mp in satul Rusavat pentru „Modernizare LEA j.t. si a bransamentelor in satul Rusavat”2018/04/20
Proiect HCL 13/2018privind aprobarea inchiririi prin licitatie publica a suprafetei 9ha categoria de folosinta pajiste aflata in propietatea publica a comunei Viperesti2018/04/20
Proiect HCL 12/2018privind modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182018/03/23
Proiect HCL 11/2018privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2018/03/23
Proiect HCL 10/2018privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 31ha lotizata in functie de cerere categoria de folosinta pajiste, aflata in propietatea publica a comunei Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere2018/03/23
Proiect HCL 9/2018privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viperesti2018/02/21
Proiect HCL 8/2018privind modificarea HCL nr. 22/2017 privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202018/02/21
Proiect HCL 7/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 20182018/02/09
Proiect HCL 6/2018privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Viperesti, jud. Buzau2018/02/09
Proiect HCL 5/2018privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20172018/01/25
Proiect HCL 4/2018privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2018/01/25
Proiect HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat2018/01/25
Proiect HCL 2/2018privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Viperesti, jud. Buzau, pentru anul 2018-20192018/01/25
Proiect HCL 1/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Viperesti si al Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2018/01/25
Proiect HCL 40/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20182017/12/15
Proiect HCL 39/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20182017/12/15
Proiect HCL 38/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/12/15
Proiect HCL 37/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ale aparatului de specialitate al primarului pentru anul 20182017/11/22
Proiect HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2017 si ianuarie 20182017/11/22
Proiect HCL 35/2017privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in com. Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/10/19
Proiect HCL 34/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/09/22
Proiect HCL 33/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/09/22
Proiect HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/08/21
Proiect HCL 31/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” anexa la HCL nr.10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti2017/08/21
Proiect HCL 30/2017privind implementarea proiectului „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Masura 8/6B „Dezvoltarea satelor” lansata de GAL Valea Buzaului in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-20202017/08/21
Proiect HCL 29/2017privind abrogarea art.33 din HCL nr. 42/2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20172017/08/17
Proiect HCL 28/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/08/10
Proiect HCL 27/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 20172017/08/10
Proiect HCL 26/2017privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Viperesti2017/07/31
Proiect HCL 25/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primariei si a Consiliului local Viperesti – familia ocupationala „Administratie”2017/07/27
Proiect HCL 24/2017privind completarea Anexei cuprinzand achizitiile publice directe aprobate de Consiliul local Viperesti a se realiza in anul 20172017/07/07
Proiect HCL 23/2017privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” anexa la HCL nr.10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti2017/06/23
Proiect HCL 22/2017privind aprobarea implementarii proiectului cu titlu „Modernizare camin cultural din satul Tronari, comuna Viperesti, jud. Buzau” prin submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a Programului National de Dezvoltare Regionala 2014-20202017/06/23
Proiect HCL 20/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile iunie, iulie si august 20172017/06/20
Proiect HCL 19/2017privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment pentru anul 20172017/05/24
Proiect HCL 18/2017privind modificarea HCL nr. 21/31.07.2014 privind aprobarea participarii comunei Viperesti la cofinantarea proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-20202017/05/24
Proiect HCL 17/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru asociat2017/05/24
Proiect HCL 16/2017privind acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului comunei Viperesti din partea Consiliului local al comunei Viperesti in toate litigiile in care acesta este parte2017/05/24
Proiect HCL 15/2017privind respingerea plangerii prealabile formulata de dna. Feraru Elena inregistrata la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 2455/08.05.2017, prin care solicita revocarea HCL nr.14/27.04.20172017/05/08
Proiect HCL 14/2017privind respingerea cererilor doamnei Feraru Elena inregistrate la sediul Primariei comunei Viperesti sub nr. 880/20.02.2017, 1337/28.03.2017, 1486/04.04.2017, 2096/11.04.2017 prin care solicita executarea in continuare a contractelor de concesiune nr. 2380/27.04.2011, 2419/27.04.2011, 2418/27.04.2011 incheiate cu defunctul concesionar initial, Feraru Neculae, in baza calitatii acesteia de mostenitoare legala2017/04/21
Proiect HCL 13/2017privind transformarea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Viperesti, jud .Buzau2017/03/24
Proiect HCL 12/2017privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru persoana cu hadicap grav si a numarului de indemnizatii lunare pentru anul 20172017/03/24
Proiect HCL 11/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/24
Proiect HCL 10/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 20172017/03/24
Proiect HCL 9/2017privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Viperesti, jud. Buzau2017/03/24
Proiect HCL 8/2017privind modificarea HCL nr. 29/28.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, sub-masura 7.2 Investitii2017/03/22
Proiect HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile martie, aprilie si mai 20172017/03/06
Proiect HCL 6/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/03/06
Proiect HCL 4/2017privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor acorda din bugetul local2017/01/31
Proiect HCL 5/2017privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul anului 20162017/01/25
Proiect HCL 3/2017privind aprobarea Planului de achiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat2017/01/25
Proiect HCL 2/2017privind insusirea raportului intocmit de Camera de Conturi Buzau2017/01/25
Proiect HCL 1/2017privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Comuna Viperesti este membru2017/01/25

Comments are closed.