Politică utilizare date – Newsletter

Datele personale care vă sunt solicitate prin formularul de abonare la serviciul de Newsletter vor fi prelucrate în vederea comunicării de informații. Primăria comunei Viperești garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Primăria comunei Viperești are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se înregistrează în sistemul de newsletter al Primăriei. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistem și transmiterea de informații text și multimedia la adresa de email indicată, periodic, până la dezabonarea utilizatorului sau retragerea consimțământului.

Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa primar_viperesti@yahoo.com

Comments are closed.