Dezbatere publica – Indexare impozite pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. comuna VIPEREŞTI

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 24.03.2022,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitot la elaborarea urmatorului proiect de act normativ

Dezbatere publica – Organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna VIPEREŞTI

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică,republicată,astazi 18.02.2022,se aduce la cunostinta publica,anuntul de intentie referitot la elaborarea urmatorului proiect de act normativ