Lista debite

Lista persoanelor la nivelul comunei Viperesti ale caror debite au intrunit conditiile de prescriptie conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completarile ulterioare

Strategie tarifare

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, astazi 15.10.2019, se aduce la cunostinta publica, anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului proiect de act normativ: 1.Proiect de hotarare privind aprobareaStrategiei de tarifare a   ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de … Citeste mai mult