Aparatul de specialitate

Aprobat prin HCL nr. 34/19.12.2018

Demnitari:
DEDU Romi – Primar
TĂBĂCARU Marius-Ionel – Viceprimar

Primarie:
DUDĂU Aura Tatiana – Secretar comună

Compartiment de asistență socială, resurse umane, stare civilă, administrație publică locală, relații cu publicul și secretariat administrativ:
VLAD Cristina – Inspector superior
ȚAPU Aurelia – Inspector principal
STAN Adina – Inspector asistent
MIHĂILĂ Maria Luciana – Consilier

Compartiment buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice:
CLOANDA Corina – Inspector superior
STOICA Aurelian – Referent superior
VĂDUVA Florin – Casier

Compariment agricol, cadastru și urbanism:
BOTEZATU Daniel – Inspector asistent
POPA Mariana – Agent agricol

Compartiment administrativ-gospodăresc:
NICA Ionela – Guard
RĂDUCAN Florentin – Muncitor calificat
DESPESCU Ion – Muncitor calificat
TĂNĂSESCU Gheorghe – Muncitor calificat (buldoexcavatorist)
GRIGORE Mihai – Muncitor calificat
SABAC Adrian – Muncitor calificat (șofer)
ANDREIU Gabriel – Muncitor calificat (șofer)

Compartiment cultură:
NEGOIȚĂ Camelia – Bibliotecar
OPREA Stela – Referent 

Aparatul permanent de lucru al Consiliului local:
MIHAI Sorin – Consilier juridic

Compartiment asisțență medicală:
PETRE Iulia Mihaela – Asistent medical comunitar
NEGOITA Izabela – Asistent medical comunitar

Comments are closed.