Aparatul de specialitate

Aprobat prin HCL nr. 43/19.12.2023

Demnitari:
DEDU Romi – Primar
TĂBĂCARU Marius-Ionel – Viceprimar

Primarie:
DUDĂU Aura Tatiana – Secretar comună

Compartiment de asistență socială:
ȚAPU Aurelia – Inspector superior
STAN Adina – Inspector asistent

Compartiment resurse umane, stare civilă, administrație publică locală, relații cu publicul și secretariat administrativ:
VLAD Cristina – Inspector superior

Compartiment buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, achiziții publice:
CLOANDA Corina – Inspector superior
VĂDUVA Florin – Referent superior
MIHĂILĂ Maria Luciana – Consilier achizitii

Compariment agricol, cadastru și urbanism:
BOTEZATU Daniel – Inspector principal
POPA Mariana – Agent agricol

Compartiment administrativ-gospodăresc:
NICA Ionela – Guard
VLADESCU Sorin Gheorghe – Muncitor calificat
DESPESCU Ion – Muncitor calificat
TĂNĂSESCU Gheorghe – Muncitor calificat (buldoexcavatorist)
GRIGORE Mihai – Muncitor calificat
SABAC Adrian – Muncitor calificat (șofer)
VLADILA Mihai – Muncitor calificat (șofer)

Camin cultural:
OPREA Stela – Referent 

Aparatul permanent de lucru al Consiliului local:
ANGHEL Dumitru – Consilier juridic

Compartiment asisțență medicală:
PETRE Iulia Mihaela – Asistent medical comunitar
NEGOITA Izabela – Asistent medical comunitar

Comments are closed.