Proiect HCL 33/2023 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau si Unitatea Administrativ Teritoriala Viperesti,beneficiara a proiectului „Dotarea cu microbuze scolare verzi(electrice)pentru unitati de invatam\nt preuniversitar din judetul Buzau”finantat in cadrul Planului National  de Redresare si Rezilienta,componenta Educatie,Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde  ecologice de proiectare ,constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar,Investitia 10.Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi

Citeste mai mult

Proiect HCL 32/2023 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire pod in comuna Viperesti,judetul Buzau,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,conform contractului de finantare nr.1203/20.04.2023precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,ca urmare a modificarii temei de proiectare

Citeste mai mult