Proiect HCL 10/2018

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 31ha lotizata in functie de cerere categoria de folosinta pajiste, aflata in propietatea publica a comunei Viperesti, a studiului de oportunitate privind inchirierea, a regulamentului procedurii de licitatie, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini, a cerintelor minime de calificare ale ofertantilor si a modelului contractului de inchiriere

Proiect de hotarare nr. 10 din 23.03.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi