Proiect HCL 23/2017

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Modernizare camin cultural din satul Tronari, com. Viperesti, jud. Buzau” anexa la HCL nr.10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti

Proiect de hotarare nr. 23 din 23.06.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi