Proiect HCL 30/2023 

privind  aprobarea  PROCEDURII  PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016. cu modificările și completările ulterioare.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi