Proiect HCL 31/2017

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Viperesti pe anul 2017 pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale in comuna Viperesti, jud. Buzau” anexa la HCL nr.10/31.03.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Viperesti

Proiect de hotarare nr. 31 din 21.08.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi