Proiect HCL 35/2017

privind modificarea HCL nr. 6/09.03.2017 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiect in vederea realizarii obiectivului „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in com. Viperesti, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Viperesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala

Proiect de hotarare nr. 35 din 19.10.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi